Μεταφορά

Η επιχείρηση μας αναλαμβάνει τη μεταφορά των προϊόντων με δικά της μεταφορικά μέσα.
Τα μεταφορικά έξοδα επιβαρύνουν την επιχείρηση ή τον πελάτη ανάλογα με το ύψος της παραγγελίας και τον τόπο προορισμού.

ΠΑΝΩ